free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

Start ]

 

 

naam-name: Mack

registratie nummer-register number: 

ISDS : 239140 imp.UK.

KCR AB0901387

geboren-DOB: 08/03/1998

geslacht-Sex: reu-dog

kleur-Colour: zwart-wit / black-white

heuptest-hips: Hd A

ogentest-eyes: vrij- free

fokker-breeder: M.J.B.McLaughlin

eigenaar-owner:Mr. Lemmens

nageslacht-offspring:  

opmerkingen-notes:

werktest:

startlicentie: ja/ yes

Gedragstest: uitmuntend

functioneer exterieur: uitmuntend

Behavior test B.C.C.N.: excellent

Functional exterior B.C.C.N.: excellent

Pedigree:

 

 

  Cap

ISDS 222022

W.J.IRWIN

Chip

ISDS 158351

P.J.EDWARDS

ENG.NAT.SHEP.CH.1984

Don ISDS 108889

J.R.THOMAS

 

INT.SUP.CH.CRAIG ISDS 59425 J.R.THOMAS

RES.WELSH NAT.CH.CHIP ISDS 29946 L.R.SUTER & JILL 49652 H.E.HAWKEN

   

WELSH TEAM MEMBERMAID ISDS 97071 D.JONES

INT.SHEP.CH.DON 73710 W.WELSH & KAY 78706 D.JONES

Meg ISDS 105895

P.J.EDWARDS

   

INT.SUP.CH.CRAIG ISDS 59425 J.R.THOMAS

RES.WELSH NAT.CH.CHIP ISDS 29946 L.R.SUTER & JILL 49652 H.E.HAWKEN

   

MAUDIE ISDS 67233 H.E.HAWKEN

INT.SUP.CH.GLEN ISDS 47241 J.MURRAY & FLOSS 26171 J.ROBERTSON

Jill

ISDS 210155

P.J.EDWARDS

Roy ISDS 180711

F.BAYLISS

ROY ISDS 148261 D.WILLIAMS

SCOT.NAT.CH.ROY ISDS 114678 J.J.TEMPLETON & JAN 128236 H.FERGUSSON

JUNE ISDS 148607

W.JAMES

SCOT.NAT.CH.ROY 114678 J.J.TEMPLETON & MEG 115134 B.CUNNINGHAM

Sian ISDS 185791

W.JAMES

   

CHIP ISDS 158351

P.J.EDWARDS

ENG.NAT.SHEP.CH.DON 108889 J.R.THOMAS & MEG 105895 P.J.EDWARDS

 

FLY ISDS 167422

P.J.EDWARDS

SWEEP 125020 P.J.EDWARDS & 

FLY 140115 P.J.EDWARDS

  FRIOCH

ISDS 226057

M.McLAUGHLIN

Moss

ISDS 193516

R.TOPLEY

1993/91/90/89 Irish Team member

Nip ISDS 159288 P.BYRNE Snr.

 TOSS ISDS 141044

 J.CORRIGAN

SCOT.NAT.CH.ROY 114678 J.J.TEMPLETON & IRISH NAT.CH.EVE 112604 D.BIRCHALL

   

INT.BR.CH.MIST ISDS 109678 D.BIRCHALL

MOSS 94348 P.J.McKENNA &

GYP 94198 P.J.McKENNA

Bet ISDS 169456

S.McKEE

  RES.INT.SUP.CH.MOSS

ISDS 103923 J.J.TEMPLETON

SCOT.NAT.DR.CH.HEMP 72301 A.J.CAMPBELL & QUEEN 74047 W.J.McKENZIE

 

   

PAT 153441 R.O.M.

D.A.BAKER

RUABH 120185 J.McEARCHERN & FLY N/R  J.McEARCHERN

Kim

ISDS  192206

W.J.IRWIN

BUFF ISDS 158383

W.WATT

 

BEN 119207

SCOT.NAT.BR.CH.GLEN 75630 R.FORTUNE & MIST 79119 F.A.BAKER

 

 

GALE ISDS 140928 W.SMYTH

CRAIG 120369 T.J.DORIS & JUNE 129580 T.J.DORIS

LASS ISDS 168402

W.J.IRWIN

IRISH NAT.Shepherds'CH.

CHIP ISDS 122248 W.G.WATT

INT.BR.CH.CHIP 77779 J.J.McSWIGGAN & BETTY 71971 H.WATT

   

CINDY 157560 W.WATT

IRISH NAT.Shepherds'CH.

CHIP 130670 W.WATT & 

NELL 104772 W.WATT