free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

Start ]

 

 

naam-name: Lad Dutch Highland's Famke

ouders-parents:

reu-male: Bill [Don]   

teef-bitch: Belle   

registratie nummer-register number: 

NHSB G1-2013564

ISDS 22163

geboren-DOB: 19-07-1995

geslacht-Sex: reu-dog

kleur-Colour:driekleur

heuptest-hips: HD - 30 / A

ogentest-eyes: vrij- free

fokker-breeder:Geert Reinders

eigenaar-owner:Geert Reinders

nageslacht-offspring:  

Jet Dutch Hihgland's Famke

opmerkingen-notes:

werktest:ja

startlicentie:ja

Gedragstest:

functioneer exterieur: zeer goed

Behavior test B.C.C.N.:

Functional exterior B.C.C.N.: very good

Stamboom Lad

Bill (Don)

207331

1900878

G. Reinders

 

Don 141536

E.W. Edwards

 

Bill 78263

E.W. Edwards

 

Bill 51654

G. Jones

 

Wiston Cap 31154

J.R. Richardson

Nan 21068

W. Kinstrey

Fly 59282

M.K. Jones

 

Fleet 38813

J. Cropper

Gail 42493

W. Robinson

Fly 125053

A. Owen

 

Graig 72737

A. Jones

 

Moss 57707

A. Jones

Nell 61154

A. Jones

Jess 96742

A. owen

 

Cap 80822

R.E. Nichols

Jill 66841

R.E. Nichols

Nell 149421

J.P. Roberts

 

Prince 140224

G. Parry

 

Don 108880

J.R. Thomas

 

Graig 59425

J.R. Thomas

Maid 97071

D. Jones

Gwen 98711

G.J. Hacking

 

Mot 73986

G. Hamer

Bwlch Mist 59780

G. Hamer

Meg 135659

H.W. Jones

 

Patch 94433

E. Edwards

 

Mac 74384

J.W. Jones

Nell 74105

R. Rebb

Jess 105102

H. Humphreys

 

Roy 88481

R. Brooks

Jess 92776

J. Ritchie

Belle 190441

185009

G. Reinders

 

Roy 171002

E. Hughens

 

Ben 136436

E.L. Morgan

 

Moss 103923

J.J. Templeton

 

Hemp 72301

A.J. Cambell

Queen 74047

H.J. Mckenzie

Lass 97910

D. Macmillan

 

Graig 70162

J. Robertson

Tib 83228

J. Rae

Ben 136436

E.L. Morgan

 

Nico 106543

A. Owen

 

Mirk 52844

J. Richardson

Nan 65463

A. Owen

Gwen 126031

R.D. Lewes

 

Ben 82948

W.C. Parry

Meg 11086

D. Jones

Nan 169325

J.B. Jones

 

Moss 127211

J.R. Thomas

 

Moss 117226

J.R. Thomas

 

Bill 102167

R. Fortune

Del 105958

A.A. Mcphee

Jan 107176

W.H. Duggins

 

Graig 59425

J.R. Thomas

Liz 97491

W.H. Duggins

Babs 145438

J.B. Jones

 

Roy 78479

G. Mitchell

 

Glen 64819

Hill

Meg 41925

Bumbly

Meg 115981

B. Sykes

 

Cap 75138

G.A. Hill

Ronston Meg 88726

G.A. Hill